Ekonomiska Kartan 1950

Ekonomiska Kartan 1950

. En ekonomisk karta innehåller fastighetsgränser, vägar och byggnader, dessutom även en uppdelning i färg som särskiljer marken utifrån hur den brukades. Fastigheter och registerbeteckningar, bebyggelser och markanvändning.

Figur 1. Rik Ängsväddförekomst I Älvbrinken Vid Båtforstorpet. Foto... | Download Scientific Diagram
Figur 1. Rik Ängsväddförekomst I Älvbrinken Vid Båtforstorpet. Foto… | Download Scientific Diagram from www.researchgate.net

J1b ekonomisk karta, skala 1: Men där den finns gjord är den till stor glädje. Fastigheter och registerbeteckningar, bebyggelser och markanvändning.

Ekonomiska Kartan 1950 Fick Åka Mjölkbil Med Charles Fredriksson På Klarälvens Is Då Färjan Frusit Fast En Kall Vinter Något År Tidigare.”

Ekonomiska kartan är indelad i blad om 50×50 cm och är i skalan 1:10 000, utom i norrlands inland, där skalan är 1:20 000. J1b ekonomisk karta, skala 1: Ekonomiska kartan var registerkarta och redovi­sarde fastigheter och registerbeteck­ning­ar samt bostads­byggnader, tomt och trädgård, åker­mark, dikning och brukningsvägar som inom odlingsområdena, visas detaljerat.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *