Fjällkarta

Fjällkarta

. Lantmäteriets fjällkarta (swedish mountain map) reprojected to wgs84 as a "tiled web map" Med den får du bra information om vilka leder som finns, var man kan övernatta, söka skydd eller hitta nödtelefoner.

The Best Backpacking In And Near Sierra City, California
The Best Backpacking In And Near Sierra City, California from www.theoutbound.com

Det vi kallar den nya generationens fjällkarta har terränginformation baserad på flygburen laserskanning. Lederna återges med större noggrannhet. Lantmäteriets kartinformation är tillgänglig på olika sätt.

Fjällkarta Då Går Det Att Ladda In Nästan Halva Fjällkartan.

Här finner du några färdigpreparerade områden. Tandsjövålen and bustvålen are approximately 1000m in height and are easily accessible along the pathway. Terränginformationen är baserad på flygburen laserskanning.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *