Funäsfjällen Karta

Funäsfjällen Karta

. Terränginformationen i kartan är baserad på flygburen laserskanning. Detaljrikedomen är stor, det är bara 5 m mellan höjdkurvorna (ekvidistansen).

Funäsfjällen 1:25 000 - Kartor - Calazo.se
Funäsfjällen 1:25 000 – Kartor – Calazo.se from www.calazo.se

Det här är en unik karta med en detaljrikedom som aldrig tidigare funnits över funäsfjällen. I de jämförelser vi har gjort mellan olika material (t.ex. Pretex och polyart) har vi kommit fram till att tyvek är att föredra, det är smidigast att hantera.

Funäsfjällen Karta Navigera Dig På Fjället Det Finns Fjällkarta Att Köpa På Plats (Fjällgården Reception Och Topsport) För Området Kring Funäsfjällen.

Pretex och polyart) har vi kommit fram till att tyvek är att föredra, det är smidigast att hantera. Sweden’s southernmost glacier, 600m long and 50m deep. På sommarsidan finns funäsfjällens ”guldturer” och cykelleder utmarkerade, utöver de vanliga sommarlederna på fjället.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *