Gsd Fastighetskartan

Gsd Fastighetskartan

. Gsd fastighetskartan (e), sweref 99 tm map name: Flow paths routed around buildings.

Gsd-Fastighetskartan, Vektor, Version 6.6, 2013-03-13 - Lantmã¤Teriet
Gsd-Fastighetskartan, Vektor, Version 6.6, 2013-03-13 – Lantmã¤Teriet from www.yumpu.com

Gsd fastighetskartan, terrängkartan, vägkartan, översiktskartan och sverigekartan ihopslagna till en produkt. Kartorna som kommer på minneskort brukar vara kodade till en handenhet. Arcgis online map viewer service description:

Gsd Fastighetskartan Fastighetskartan (0) Text (1) Registersiffror (2) Text (3) Storskaliga Registersiffror (4)

I samarbete med orust kommun har bohusläns museum utfört en provundersökning på fastigheterna tvet 1:3 och 2:8, orust kommun. Vi hjälper din organisation med schemalagd import av lantmäteriets nya dataprodukter till geosecma. In addition to the gsd data, it actually also supports fastighetskartan, although not a part of gsd.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *