Karta Bygglov

Karta Bygglov

. Kontakta kommunen när du söker bygglov behöver du en eller flera typer av kartor. Bygglovhandläggaren avgör om nybyggnadskarta krävs och vilken typ av karta som behövs.

Kommunala Kartor - Mittbygge
Kommunala Kartor – Mittbygge from www.mittbygge.se

Det är byggnadsnämnden eller motsvarande nämnd som handlägger ärenden om bygglov, marklov, rivningslov, förhandsbesked och anmälan. Kartutdraget kan också med fördel användas av dig som har en idé och vill skicka in en kartillustrerad fråga till våra handläggare. Se alla sökt bygglov och köp tomt/fastighetsrapporter.

Karta Bygglov Hur Avancerad Den Behöver Vara Beror På Typen Av Byggprojekt.

I samband med ansökan om bygglov eller anmälan om bygglovsbefriad åtgärd används kartan som underlag för din situationsplan. En karta är oftast ett obligatoriskt underlag till när du ansöker om bygglov för en byggåtgärd. Hör av dig till lantmäteriet och beställ originalförrättningskartan i skala 1:500.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *