Län Karta Över Sverige

Län Karta Över Sverige

. Note that sweden at this time included finland karta över svealand. Under länskartan följer en lista med kort fakta om varje län.

Svensk Historia - Hans Högman
Svensk Historia – Hans Högman from www.hhogman.se

27 rows det finns 25 landskap i sverige grupperade i tre landsdelar: Sverige är en konstitutionell monarki och en parlamentarisk demokrati och utvecklad ekonomi. Andra kartor är tillgängliga via särskilda geodatatjänster (api:er) och nedladdningsbara filer.

Län Karta Över Sverige I Väst Gränsar Landet Till Norge, I Nordost Till Finland Och I Sydväst Till Danmark Genom Öresundsförbindelsen.

Till varje län finns en länsstyrelse. Till varje län finns en länsstyrelse.de flesta län har även ett landsting, som ansvarar för sjukvård, kollektivtrafik med mera. Länsindelningen utgör även grunden för annan statlig verksamhet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *