Riksarkivet Kartor

Riksarkivet Kartor

. De fleste av dem hører sammen med annet arkivmateriale. Kartorna samlades i omfångsrika arkiv som idag utgör grunden för de unika civila och militära kartsamlingarna i riksarkivet.

Finlands Gamla Kartor | Lantmäteriverket
Finlands Gamla Kartor | Lantmäteriverket from www.maanmittauslaitos.fi

Det finns en hel del kartor i arkiven och det är utmanande att hitta en enskild karta. Riksarkivet kartorna på riksarkivets hemsida är uppdelade i två olika grupper: Till de mest populära dokumenten från självständighetstiden hör bland annat militärstamkorten, detektiva centralpolisens och statspolisens dokument och materialet från inbördeskriget.

Riksarkivet Kartor Serien Innehåller Byggnadsförslag För Vägar Och Utgörs Av Kartor, Ritningar Samt Textdokument Som Beskrivningar Och Kostnadsförslag.

Kolla vad som finns i webbshoppen! I april 1628 gav gustav ii adolf i uppdrag till anders bure, nyutnämnd generalmatematiker, att genomföra en systematiskt storskalig kartering av hela det dåvarande sverige. Kartorna samlades i omfångsrika arkiv som idag utgör grunden för de unika civila och militära kartsamlingarna i riksarkivet.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *